Tervetuloa taidemaalari Markku Mäkelän kotisivulle
www.taidemaalari.fi  ja www.taidemaalari.net

  -Esittely CV   Vanhemmat taulut
-Maisema -Akvarelli -Abstrakti -Viulutaulut
Taidepalvelu Artifact      
-Kehystämö


Porin Naistaiteilijat -akvarellikurssi 


 


Porin Naistaiteilijat järjestivät perin-
teisen akvarellimaalauskurssin viikon-
loppuna. Itselläni oli jälleen etu toimia
kurssin opettajana.

Aluksi näytin kurssilaisille kuinka ak-
ryylivärillä tehdään sävypohja öljy-
värimaalaukseen.

Akvarellimaalauksessa keskityttiin
aiheen pelkistämiseen ja nopeaan
luonnosmaiseen työskentelyyn.
 
Akvarellimaalauksessa voidaan myös työskennellä pitkään öljyvärimaalaksen tapaan. Maalaukseen suihkutetaan
vesieristys, minkä jälkeen voidaan jälleen maalata uusi kerros väriä. Näin värit säilyvät puhtaina ja värikylläisinä.
Tätä maalaustekniikkaa osa kurssilaisista myös harjoitteli.
 

 


 

              
 
          
          Ensimmäinen kurssipäivä
          oli sään puolesta mitä mai-
          nioin maalausilma. Lämmin
          tuulenhenkäys kuivatti sopi-
          vasti akvarellivärin.
          Merinäkymä vaihtui päivän-
          mittaan niin usein että merimaa-
          lareiden oli vaikea saavuttaa samaa
          tunnelmaa minkä aluksi luonnos-
          telivat maalauspohjaan.
 
                        
 
                       

         
          Toinen kurssipäivä oli ilman puolesta senverran
          ensimmäistä päivää viileämpi, että iltapäivä työs-
          kenneltiin sisätiloissa. Tämä ei kuitenkaan innok-
          kaita maalareita masentanut vaan vauhti vain kiihtyi
          kurssin loppua kohden.Kahden päivän aikana val-
          mistui monta upeaa akvarelli- ja öljyvärimaalausta.
          Myös pastellimaalauksia syntyi useampi työ.
 

Kiitos kaikille osallistujille innokkaasta ja arvostavasta suhtautumisesta kurssilla opiskeluun.


-katso myös  www.noormarkku.info
-muistettavia linkkejä tärkeisiin palveluihin
-myös taide- ja kulttuurilinkkejä